Banke Rust 2021

BANKE RUST 2021

14 deltagere, heraf kun 9 af klubbens egne spillere. Det er vist det laveste antal SLS-spillere i historien. Godt nok har vi mistet et par medlemmer, men alligevel...


Vi spiller en modificeret Monrad, hvilket vil sige, at runderne lægges med de spillere, der forventes at deltage. Spillere med afbud trækkes ud af rundelægningen, så fokus er på så mange spillede partier som muligt blandt de tilbageværende. Der er ikke afsat tid til afbudspartier, hvilket betyder, at ikke alle får spillet 5 runder. Man rates selvfølgelig kun for spillede partier eller ved udeblivelse uden afbud. Runderne lægges først dagen før, de skal spilles - dog senest kl. 19.


Favoritværdigheden ligger nok hos Michael og Sigurd med Jens som "runner-up". Men Michael har på forhånd afbud til en enkelt runde, og hverken Michael eller Sigurd har imponeret ved deres seneste turneringer, hvilket I kan læse om andetsteds på denne hjemmeside, og så ved vi jo allesammen, at rating bare er et tal, så der er mange andre, der sagtens vil kunne spille favoritterne et puds.

Referat af 1. runde

Så blev brikkerne støvet af og rørt for første gang i 2021. Det har været en alt for lang pause, men vilkårene har været de samme for alle, så man må gå ud fra, at der er en masse rust, der skal bankes af i denne turnering.


Og det var der da også. I flæng kan nævnes, at Matthias solgte en officer i åbningen mod undertegnede, Henning M. tabte overraskende til Klaus Nedergaard, Lars satte en dronning direkte i slag mod Knud Ole, og Jens var lidt heldig med et remis-tilbud fra Peder i et sandsynligvis tabt slutspil. Det skriver Jens lidt mere om her:


"Jeg spillede fuldstændig uinspireret og burde have tabt. I et slutspil med 6 bønder på hver side havde Niels-Peder et gennembrudsfelt til kongen, som han  da heldigvis for mig ikke så.

I diagramstillingen skal hvid (Peder - red.) spille kongen til f4, eller endnu bedre først trække bonde b4. Niels-Peder spillede h4, hvorefter jeg kan nå at få kongen manøvreret til e5, hvorefter spillet er remis.

Det er svært at beregne, men i stedet for at tælle træk, skal man kunne forestille sig hvordan den hvide konge dominerer alt fra f4".


Kun Michael/Svend Aage og Henning J./Finn fik et par gode, længerevarende og mere jævnbyrdige partier, der dog begge gik ratingfavoritternes vej.


- Sigurd

Referat af 2. runde

Igen 12 til start og flere bliver vi ikke i nogen af runderne. Afbudsmuligheden bliver flittigt brugt, og skulle alle de partier være afviklet, havde det været uoverskueligt. Altenativet - at de afbudsramte havde valgt ikke at spille turneringen - ville have resulteret i SLS-historiens mindste turnering... Vi har valgt at sno os for at få spillet så meget skak som muligt i vores efterhånden lille klub.


Ikke de store overraskelser i nogen af opgørene, men lækker skak på flere brætter. Her må jeg klart udnævne Knud Oles afslutning mod Klaus som den lækreste detalje. Et smukt dobbelt tårnoffer og matangreb lige ned i modstanderens kongestilling. Jeg håber, jeg kan skaffe partiet, så I andre kan se det.

Også Laurits' sejr over Svend Aage må fremhæves. Smukt og tålmodigt slutspil, hvor der var øje for matbilleder.


Peder har skrevet om sit parti mod Henning J. og HJ har suppleret med lidt indbyrdes statistik:

"Mødte min gode ven Henning Jacobsen. Vi har haft mange dyster med skiftende udfald. HJ 's åbning var ikke overraskende, men HJ kunne have vundet en centrumbonde i overgangen til midtspillet, men det så han ikke. Senere under analysen havde Henning Andersen nok ret i, at jeg kunne have fået et gennembrud, som burde kunne vinde - så det ikke, og måske ville jeg heller ikke have kunnet udnytte chancen" - Peder.


"Lidt statistik: Peders og mit parti var det 16. indbyrdes parti og Peder fører 9-7. 8 af partierne er endt remis, så vi er ret jævnbyrdige" - Henning J.


Opgøret Jens/Michael trak ud og var ikke afsluttet ved redaktørens hjemgang. På det tidspunkt var partiet lige, men Michael trak det længste strå.


- Sigurd

Referat af 3. runde

3. runde var en runde præget af nogle lige-ved-og-næsten-overraskelser og en enkelt, der blev til noget.


Laurits var foran med en kvalitet mod Henning M. og havde fuldstændig Henning nede i sækken. Den skulle bare lige snøres... Desværre var Laurits ikke opmærksom på farven på Hennings løber. Alle ved, at når modstanderen har en hvidfeltet løber, skal man helst vandre på de sorte felter - og omvendt. MEN én ting er, hvad vi ved, og vi har allesammen alligevel prøvet at glemme det og falde i den fælde ikke bare én men flere gange. Denne gang var det Laurits' tur, og det er bare så ærgerlig en måde at tabe på (undertegnede prøvede det senest under sommerskakken på Corselitze for en god måneds tid siden). Det er bare op på hesten igen og så næste gang messe for sig selv: "Bliv på de sorte felter - bliv på de sorte felter...".


En anden lige-ved-og-næsten-historie kommer fra Jens:


"I diagrammet til venstre har jeg -med sort - netop slået en bonde på b6, og jeg forestiller mig nu at Henning vil flytte dronningen.

Det gør han imidlertid ikke! Han slår på b6, og efter slagudveksling har vi stillingen i diagrammet til højre.

Det var godt set, og noget af en overraskelse. Hvid har en meget stærk position, og materiellet til trods, er stillingen lige. Truslen Tb7 skal pareres, og samtidigt skal bonden på a5 ikke mistes, så jeg spiller Ta7.


Lidt senere er vi nået til stillingen på diagrammet nederst til venstre. Stillingen er stadig lige, og initiativet er hos hvid. Henning vælger nu at slå på e6 med løberen for at fjerne dækningen fra bonden på c6 og også inddrage bonden på f6 i regnskabet. ”Fritz” synes, hvid skal spille stort set alt andet. Lc4 eller h3 f.eks.


Det er nemlig ikke nogen god plan Henning har valgt, for nu får jeg ”slået en befrier” for dronningen på a4, og hvid står til tab.

Det er dog stadig på en knivsæg – se diagram nederst til højre.


De hvide tårne er virkelig generende. Men tårnene er ikke velegnede til nærkamp, og så længe kongen kan stå indenfor slaglængde, skal de dække hinanden. Hvids muligheder fremkommer jo ved, at han har begge tårne, og ultimativt byttes der af på c6 – hvis hvid skakker hele tiden. Men der er stadig masser af spil i stillingen.


Efter yderligere en snes træk - hvoraf de fleste er tårnskakker -  får jeg a-bonden i mål og vinder således. Igen må jeg sige, at det ikke er min skyld, at det gik som det gik. Det er Henning, der har mest ære af spillet".


Og så kommer vi til overraskelsen, der blev til noget. Den stod undertegnede for - eller det var vel egentlig Knud Ole, der stod for den. Men jeg hjalp ham gevaldigt!

Knud Oles taktik er vist som regel at komme væk fra teorien hurtigst muligt, og på den måde kan han hyle mange stærkere spillere ud af den. Jeg er én af dem... Jeg har før tabt til Knud Ole og gjorde det senest på Corselitze i et hurtigskakparti. Så jeg var på ingen måde sikker på mig selv, inden partiet startede.


Vi kommer ind i partiet efter, at Knud Ole med de hvide brikker har spillet 11. Lg2 (se diagrammet til venstre). Jeg vil have noget mere dækning på d5, da jeg ser nogle spøgelser efter f.eks. 12. e4 (som jeg ikke så bare kunne pareres med 12. -, d5). Jeg bilder mig selv ind, at jeg ikke kan spille Sc6, som ellers er det naturlige træk i stillingen, så jeg beslutter mig for at forære Knud Ole partiet ved stik imod mine instinkter at spille 11. -, b6??


Øjeblikket efter at have rykket falder skællet fra mine øjne, og jeg kan sagtens se, hvad Knud Ole også så med det samme: 12. Sxd5. Tårnet flagrer ubeskyttet nede i hjørnet, og det var den situation, mit instinkt ikke kunne lide. Jeg kunne bare ikke med min grødhjerne underbygge min fornemmelse og støttede mig derfor til førnævnte grødhjernes beslutninger...


Jeg kunne efterfølgende have begrænset skaderne ved at tænke mig ordentligt om, men grødhjernen var ikke samarbejdsvillig og valgte kun det 6. bedste træk i stillingen: 12. -, Sc6? Dette træk forværrer tabsscoren fra 2,4 til 6,0 og dette var symptomatisk for resten af partiet, hvor jeg konsekvent valgte træk meget langt nede på Monsterets prioriteringrækkefølge.

Resten af partiet var sådan set bare pjat og spil til ét mål.


- Sigurd

Referat af 4. runde

5 spillede partier i denne runde, og de 4 af dem var ratingmæssigt nogenlunde lige.


Jan trådte ind i turneringen efter afbud i de første 3 runder, og han startede så med at få ørerne i maskinen mod Mathias.

Henning J. og Svend Aage havde et langt parti, der var meget lukket og jævnbyrdigt langt hen ad vejen, indtil Svend Aage vist overså et tårn, der stod i slag.


Tårn i slag var også temaet i opgøret mellem Jens og Finn. Jeg ved ikke helt, om Jens bare overså, at hans tårn stod i slag, eller om han havde set syner i en angrebsmulighed i Finns kongestilling og derfor valgte at ignorere tårnet. Faktum var i hvert fald, at Jens ikke "overlevede". Han fortæller selv her, hvad der skete:


"Hvorfor gjorde man det? Tjah, det skal jo forklares…..

 

Efter trækkene 32. fxg6, Txa7 33. gxh7+ (se diagram) er der mat i 3, hvis sort spiller 33. -, Kf8. ( h8D+ o.s.v.). Det er jo desværre bare sådan, at sort kan slå bonden på h7. Hvad Finn da også gjorde. Det er en fuldstændig tanketorsk fra min side. Undskyld. Æv.

 

Jeg prøvede bagefter at jage livet af ham med springer og dronning, men der var ikke noget i det".


Det forventede topopgør mellem Knud Ole og Michael må vente, da Michael havde afbud i denne runde. Derfor fik Peder fornøjelsen af en Knud Ole i hopla. Men i dette opgør var det Peder, der var i hopla. I vanlig stil tilbød Peder remis i en objektivt set vundet stilling (redaktøren havde udsigt til partiet fra nabobrættet). Sådan noget tager Knud Ole sjældent imod, og så måtte han jo lære det på den hårde måde... Peder kørte partiet hjem i ret sikker stil.


Det ratingmæssigt ikke-lige opgør mellem undertegnede og Klaus var slut på ½ time. Klaus forsøgte friskt med en gambit, og jeg skulle holde tungen lige i munden på et tidspunkt for ikke at gå mat, men i dag var jeg vågen, så Klaus' friske angreb løb ud i sandet.


- Sigurd

Referat af 5. runde

Kun 6 spillere mødte op til sidste runde. Michael var hjemme og passe sin syge familie inkl. Laurits, Henning M. og Mathias havde meldt afbud for længe siden, Jan og Svend Aage havde sørme "spillet" remis på forskud, da der var noget bold i fjernsynet, som vist var lidt vigtigt - hvis man følger med i det...- og Knud Ole ringede 2 timer før og meldte sig syg. Så derfor var der kun 6 spillere tilbage.


Det betød så, at undertegnede pludselig havde alle muligheder for at få en udelt 1.-plads, da både Michael og Knud Ole havde forfald. Jeg kunne endda tillade mig at tage en remis mod Peder og stadig vinde turneringen uden at tabe rating. Favorable vilkår kalder man det vist... For en del af aftenens deltagere handlede det dog om damage control.


Oven på førnævnte beregnende (nogen ville måske endda sige luskede) betragtning, behøvede Peder ikke at bringe de store overtalelsesevner i spil, da han efter 17 træk vanen tro tilbød remis. Det var faktisk lige spil, og jeg havde ikke noget at vinde ved at spille på gevinsten. Førstepladsen ville være sikret, og når man har erhvervet 1. pladsen, kan man ikke tabe rating. Vinde rating var også udenfor rækkevidde, så hvorfor ikke give Peder lidt mere i rating til uddeling ved senere turneringer 😃.


Jens fik lavet damage control, da han vandt over Klaus Nedergaard, og "nøjedes" derfor med at tabe 30 ratingpoint. Lars svinede noget med sine bønder mod Henning J. og måtte til sidst give op.


- Sigurd

LINKS

SPILLEDATOER

Tirsdag 14/9 2021 kl. 19.00

Tirsdag 21/9 2021 kl. 19.00

Tirsdag 28/9 2021 kl. 19.00

Tirsdag 5/10 2021 kl. 19.00

Tirsdag 12/10 2021 kl. 19.00

TURNERINGSLEDERE

Sigurd Marthendal (hoveddommer og rundelægger)

Niels-Peder Skotte og Jens Petersen (assisterende dommere)

AFBUD

Der er ikke afsat tid til afbudsrunder, hvorfor afbud som udgangspunkt betyder, at man ikke opnår at spille 5 runder.


Afbud skal meddeles senest kl. 17.00 dagen før den fastsatte spillerunde, hvorefter man ikke indgår i rundelægningen. Afbud efter dette tidspunkt medfører som udgangspunkt tab af parti, medmindre de involverede parter aftaler privat afvikling af partiet inden fristen for afbud til næste runde.


Afbud sker til Sigurd Marthendal på tlf./sms: 93 95 79 63


Husk også at informere modstanderen.


Afbud 1. runde

Jan Andersen, Laurits Nielsen

Afbud 2. runde

Jan Andersen, Matthias Rasmussen

Afbud 3. runde

Jan Andersen, Matthias Rasmussen

Afbud 4. runde

Michael Nielsen, Laurits Nielsen, Henning Mogensen

Afbud 5. runde

Matthias Rasmussen, Henning Mogensen, Michael Nielsen, Laurits Nielsen

ARKIV