Sæson 2021-22 1

1.-HOLDET I A-RÆKKEN

Så er der holdkampe igen, og denne gang håber vi meget, at vi får lov at gennemføre og ikke igen skal ligge underdrejet pga. Corona. Smittetallene er desværre stigende, og der er risiko for genindførelse af visse restriktioner. Vi håber, det ikke får indflydelse på skakken denne gang!


Men pga. sidste års aflysning er der jo ligesom status quo. Vi spiller altså stadig i A-rækken, der umiddelbart ser ud til at være temmelig jævnbyrdig. Hvis man kigger på holdenes gennemsnitsrating, så er der kun 3 sølle points forskel mellem de 4 tophold SLS, Faxe, Maribo og Nykøbing F. i nævnte rækkefølge. Så alt kan ske.


Vi har jo oplevet en for vores lille klub kraftig medlemsnedgang, og desværre mistede vi Morten på tragisk vis tidligere på året, så vi er ikke så stærke, som vi har været. Til gengæld er toppen af holdet blevet rystet lidt rundt i rækkefølgen (primært fordi undertegnede har spillet dårligt...), så måske giver det noget anderledes dynamik. Vi får se.


- Sigurd

1. runde - SLS 1 - Faxe 3:   5½-2½

Ud fra de officielle holdopstillinger skulle dette være det ratingmæssige topopgør i A-rækken. Men holdene møder jo sjældent i præcis den opstilling, der er lagt op til, og i tilfældet Faxe var de da heller ikke i stærkeste opstilling. Det var vi derimod.

Nedenfor kommer referaterne bræt for bræt i kronologisk rækkefølge - nogle fortalt af hovedpersonerne selv, andre af "naboen" og andre igen af undertegnede:


Michael var den eneste på vores hold, der havde en vinderchance under 0,5, men det er ikke noget, der plejer at påvirke Michael synderligt. Det blev for en udenforståendes synsvinkel et meget lige parti, hvor undertegnede en overgang troede, at Michael var på hælene og stod til bondetab, men der var åbenbart tilnærmelsesvis styr på det, og Michael og hans modstander blev da også enige om remis.


Kim syntes umiddelbart, at han var kommet lidt langt frem i rækkerne på 2.-brættet. Han startede for 2 år siden på 4. bræt, havde 3. brættet sidste år, men kom jo ligesom alle os andre ikke til at spille, og altså nu 2. bræt - primært pga. undertegnedes selvforskyldte degradering. Men med hans spil i aftenens opgør, passer 2. brættet vist meget godt til Kim! Han formåede at spille gevinsten hjem i et meget flot og sikkert uligefarvet løberslutspil, som ellers næsten altid er remis - men ikke i Kims hænder.


Henning A. fortæller fra 3. brættet: "Lindved fik lokket mig på afveje i åbningen. Ud i en stilling, som jeg ikke bryder mig om / ikke kender. I træk 12 tror jeg, at jeg har ham, men ser pludselig spøgelser. Bruger en masse tid, og iflg. Dr. Fritz er der intet! Nå, men vi byttede det meste af regimentet af. Resten af partiet er lige spil iflg. Dr. Fritz. Jeg tror selv, jeg står dårligt, - tilbyder remis?

Ærgerrighed betaler sig ikke i skak, - Lindved vil vinde og går til den. Men den går ikke. Resultatet bliver, at jeg vinder, trods tidnød som jo også er min "modstander". Skak er sjovt, men skal spilles. Min svenske helt Niels siger: "Bara spela, spela, spela!! Så det prøver jeg!!"


Undertegnede fik på 4.-brættet fornøjelsen af Faxes juniorspiller Knud Jacobsen. Det er altid lidt nervepirrende at spille mod disse juniorer (jeg ved det - har selv trænet 100+ af dem igennem tiden). Mange af dem er som regel på hastig fremmarch gennem ratingsystemet, så man kan som regel godt lægge et par hundrede point til, når man møder en junior. Jeg gik da derfor også til sagen med en vis portion respekt og årvågenhed, og det viste sig også at være velbegrundet!

Jeg spillede ikke prangende, kom ikke rigtigt ud af en Sicilianer og var lidt på hælene uden dog ligefrem at stå til tab. Knud spillede meget velovervejet, lige indtil han spillede 20. -, Ld5-b3?? (diagramstillingen). Her går stillingen pludselig fra -0.4 til +18 i mit favør! Min første umiddelbare tanke var dog, at nu var jagtsæsonen på tårne da vist gået ind, og at det blev svært at anbringe det et fornuftigt sted. Men heldigvis så jeg ret hurtigt gevinsten - helt fra skaksnøvsen er jeg da ikke gået... 21. Da7+. Planen her var 21. -, Td7 22. Lxg6+ og tårnet på d7 ryger. Det er da også en variant, der vinder forholdsvis komfortabelt (+2.5), men det er intet i forhold til 22. Lc4+ (+18.5). Men ingen af varianterne kom dog i spil, da Knud valgte at forære mig en mat i 4 med 21. -, Ke6??? 22. De7+, Kd5 23. Le4+, opg. Det sidste af mine træk var dog ikke med i mat-varianten, men havde fokus på dronningen. Matvarianten hedder 23. Le2+, Lxd1 24. Txd1+, Ld2 25. Txd2 mat.


For bord 2 (de 4 nederste brætter) har Jens påtaget sig at berette om alle 4 partier (men naturligt nok mest om sit eget):

"Der er ikke meget at berette om mit parti i holdturneringen, ud over at jeg vandt. Det er selvfølgelig også godt nok.

Om formiddagen havde jeg været til tandlæge, og selv om han er både dygtig og omsorgsfuld, havde jeg det alligevel, som var jeg blevet sparket i hovedet. Ikke at jeg har prøvet dét (endnu?), men alligevel….

Fuldstændig demotiveret har jeg spillet Tc8, for ”det ser da meget godt ud”, og da min modstander så ikke ser truslen, afgør jeg partiet i 11. træk med Sb4 i diagramstillingen. Han vælger at trække yderligere 8 gange, før han må opgive.

Kranietraumerne til trods, havde jeg godt styr på begivenhederne både før og efter diagramstillingen. Men det hele bliver jo noget nemmere, når modstanderen tager sådan et blund.

På nabobrættet havde Henning M. sit hyr med at spille sin fordel til gevinst. Modstanderen havde to meget aktive springere, og det er som bekendt ikke sjovt at spille mod dem. Men det lykkedes til sidst i en stilling med tårn og bonde mod springer og to bønder.


Jon mistede dronningen tidligt i partiet. Jeg så ikke hvordan, men derefter var der ingen tvivl om udfaldet.


Knud Ole havde derimod en masse spil selvom han var bagud materielt. Modstanderen lykkedes dog med at få afviklet brikker og dermed demonteret truslerne, og så måtte Knud Ole indrømme sit nederlag".


Altså en ganske overbevisende sejr, der tegner godt for resten af turneringen.


- Sigurd

2. runde - Skovbo 1 - SLS 1:   3½-4½

På grund af sygdom og spillere, der var "anderswo engagiert", kunne vi kun stille med 7 spillere, så allerede fra kampstart var vi bagud 0-1. Til gengæld burde vi rent ratingmæssigt kunne hive en sejr hjem, da vi er højere ratet på samtlige brætter; ikke meget - men dog alligevel. Og så ved vi allesammen godt, at rating bare er et tal...


Men til kampen. Første mand på tavlen var Kim, der vandt med dette parti, kommenteret af ham selv (Kim har sort):

"1. c4, e5 2. Sc3, Sf6 3. g3, c6 4. Sf3, d6 5. Lg2, Sbd7 6. 0-0, Le7 7. d4, 0-0 8. b3, Te8 9. Lb2, Lf8 10. e4, a6 11. a4, a5 12. Te1, exd4 13. Sxd4, Sc5 14. La3, Lg4 15. Lf3 - Frits siger f3  med lille hvid fordel - 15. -, Lxf3 16. Dxf3, Sfd7 17. Dd1, Df6 18. Te3, g6 19. f4, Lg7 20. Sde2, Fritz foreslår Sc2 med sort fordel 1,10. Fortsættelsen blev 20. Sxe4! 21. Txe4, Txe4 22. Sxe4, Dxa1 23.Dxa1, Lxa1 24. Sxd6, b6 25. Sc1, Ld4+ 26.Kf1, Lc5 27 Lxc5, Sxc5 28 opgivet! Min konge kom ikke med i slutspillet. 😃"


Næste mand på tavlen - desværre med et 0 - var Henning M. Han glemte iflg. ham selv at få sin konge med frem i et springerslutspil, og i et slutspil er kongen en uundværlig både angrebs- og forsvarsbrik.


Den næste på tavlen med en udligning til 2-2 var undertegnede. Jeg kom ellers med de sorte brikker helt galt afsted i træk 5 med en åbningsmæssig forglemmelse af de store: 1. e4, c5 2. Lc4, d6 3. c3, Sf6 4. d3, Sc6 5. Sf3 (se diagram), Lg4?? For hrevled da også! Min modstander var ikke sen til at spille 6. Db3, e6 7. Sbd2?? Og ligeså hurtigt gav han mig lov at komme med i kampen igen. Helt uforståeligt, at han ikke fulgte op med Dxb7, men i efteranalysen fortalte han, at han var nervøs for, at dronningen skulle blive fanget...

Jeg får senere hapset en bonde og kunne godt have fået 2, hvis jeg havde haft lidt mere is i maven, men overblikket manglede lidt, og jeg valgte dronningafbytning i stedet. Derefter havnede vi i et tårnslutspil, hvor jeg selv føler mig ganske ovenpå. Hjemmedatamaten derimod fortæller mig, at jeg stinker til tårnslutspil, men da min modstander lugtede ligeså meget, fik jeg til sidst kørt partiet hjem med den ene merbonde. Lige da jeg har sat dødsstødet ind får jeg kigget på uret og ser, at begge vinger pludselg er faldet??? Det gav ingen mening, da jeg lige havde haft 30 minutter og min modstander omkr. de 15. Dommeren udtalte først, at partiet så var remis, men det protesterede jeg over, og et lille batteriikon på uret gav da også en indikation af, at der nok manglede strøm. Min modstander var reel nok til at erkende sit nederlag, så vi ikke behøvede et nyt ur.


Og mens jeg analyserede med min modstander, skete der ting og sager i de resterende 4 partier, der pludselig blev færdige næsten på én gang. Umiddelbart så det ud til, at Henning A. ville vinde, mens Michael, Jens og Knud Ole stod til tab. Men der blev tryllet på samtlige brætter - på de 3 af dem til vores fordel. Det, der ikke var til vores fordel, var Henning A., der på 3.-brættet var ved at vinde med en merbonde, men alligevel i slutspillet blev "snydt" og måtte nøjes med remis.


Jens fortæller fra "bord 2": "Jeg opnåede en heldig remis. Efter jeg i 4. træk slog i centrum med en forkert bonde, var jeg på hælene. Selv var jeg overbevist om, at det var den afgørende fejl, men ved nærmere eftersyn kom de rigtige problemer først senere. I diagramstillingen holder jeg, med hvid, balancen med det positionelle Te1 efterfulgt af g3. Så er der udlignet.

I stedet slår jeg på b7, med ideen at binde springeren til dronningen med Lb5 når sort spiller Sc6. Det ender selvfølgelig galt - b7 (og b2) er de såkaldte testamentebønder. Dem skal man i princippet lade leve i fred.

Det er i øvrigt også en dum ide at åbne b-linjen i den pressede stilling. Tjah, hvad skal man sige? ”Spis ikke den gule sne”☹

Ved siden af sad Henning M. Ud af øjenkrogen synes jeg, at Henning missede en gylden chance for at få en bonde igennem til forvandlingsfeltet, men jeg havde rigeligt med at følge med i mit eget spil, så jeg er ikke sikker. Det gik også noget hurtigt.

Knud Ole vandt på 7. bræt i et løberslutspil, hvor han kunne give sin løber for modstanderens fribonde, så kongen kom langt nok væk til, at Knud Ole kunne fjerne de øvrige fjendtlige bønder fra brættet med sin konge og køre én i mål til dronning.

Vores 8. bræt var desværre tomt, og det giver jo et nederlag. Så 1½ - 2½ på bord to 😊"


Og lad os slutte af med beretningen fra vores 1.-bræt, Michael: "Jeg kom rigtigt godt fra start med hvid. Efter 16 træk er følgende stilling fremkommet (diagram til højre).

Jeg må indrømme, jeg så småt var begyndt at sætte pointet ind på kontoen. Sorts kongestilling i centrum er helt håbløs, og kort rokade giver nærmest kun anledning til flere problemer på de hvide felter. Endvidere er det svært at se, hvordan sort kan forhindre springermanøvren Sd2-Se4/c4-Se6. Denne springer manøvre bliver kun bedre hvis/når jeg får et tårn på d1. Mit største problem med hvid er at bestemme det mest effektive træk, der slår søm i sorts stilling. Frem for at slå direkte på d5 med c-bonde, tænkte jeg det bedste var at få forberedt Tfd1 ved at flytte min dronning.

Efter partiet sagde min modstander at han var glad for sin stilling – så er alle jo glade. 😊 Han blev kun gladere, da jeg spillede det håbløse 17. Dg4, som nærmest forceret taber en officer efter dxc4. Det så jeg desværre først lige da jeg havde sluppet brikken. Havde jeg dog bare spillet det andet træk, jeg overvejede: 17 cxd5, ville jeg opretholde Stockfish-scoren på mellem +2,5 og +3 efter 17. -, Dxd5 18. Le4. Nu gik jeg fra +2,5 til -2 og stod håbløst til tab.

Det gik fra ondt til værre og efter 21 træk er følgende stilling opstået (diagram til venstre).

Nu står jeg til at tabe den nævnte officer. Jeg har baseret mit forsvar på en lille finte, som jeg nu ser desværre alligevel ikke går. Jeg spiller dog alligevel 18. Se4, Dxe3. 19. Sd6+. Trækket blev ledsaget med lidt ekstra effekt, da brikken blev sat. 😊 Jeg bemærkede at min modstander sank mundvandet tungt. En pervers lille glæde i elendigheden. 😊

Desværre kan springeren bare tages med løberen, da jeg efter Dxe3 mister min dronning på Lc5+. Det så min modstander selvfølgelig, så han slog springeren. Jeg bliver derfor nødt til at slå løberen med e-bonden, og må bygge min holdkampmoral på den spinkle fribonde.

Gaveboden var heldigvis ikke lukket helt den dag. Ganske få træk senere flytter jeg min løber til b6. Min modstander overser helt at den truer hans springer på a5, som jeg så indkasserer. Et materielt lige slutspil med begge tårne og uligfarvede løbere, kunne der potentielt være meget guf i med den fremskudte fribonde. Men da ingen af os kunne lave forbedringer uden at blotte sig, aftalte vi kort tid efter remis i træk 35.

Det var trods alt nok ikke et helt uretfærdigt resultat taget begges chancer og skiftevis vundne stillinger i betragtning".


Altså en hæderlig og lidt heldig kneben sejr med en spiller i undertal.


- Sigurd

3. runde - SLS 1 - Køge 4:   8-0 !!!

Lad os slå fast med det samme, at der vist var lang vej hjem til Køge for vores kære modstandere fra Køge 4. En så knusende kæmpesejr som 8-0 har vi ikke præsteret i klubben før. Vi var godt klar over, at dette burde være et opgør, som SLS skulle vinde - og også stort. Den forventede score var på 6½-1½, og vores spillere var alle i plus med 200-439 ratingpoint. Men alligevel...


Inden kampstart havde vi rigget til i 2 lokaler af Corona-hensyn med god afstand mellem bordene, og midt på spilleaftenen blev der luftet kraftigt ud, ligesom der var sprit ad libitum - dog kun til udvortes brug... Jens og undertegnede delte dommertjansen mellem os, så jeg var dommer ved bræt 1-4 i det ene lokale, og Jens var dommer for bræt 5-8 i det andet.


Første mand på tavlen var - ligesom sidste holdkamp - Kim. Her er hans parti samt en lille hilsen: "1. e4, c5 2. c3, d6 3. Sf3, Sf6 4. d3, e6 5. Sbd2, Le7 6. Le2, 0-0 7. 0-0, Sc6 8. Te1, Dc7 9. Lf1, b5 10. d4, a6 11. a4, b4 12. dxc5, dxc5 13. Sc4, Td8 14. Dc2, Lb7 15. Lg5, h6 16. Lh4, Se8 17. Lg3, Sd6 18. Tad1, Sa5 - en springer på randen er en springer på spanden!! 19. Sxd6, Lxd6 20. Txd6, Txd6 21. cxb4, opgivet!

ifølge Fritz var det ca lige spil, dog med lille bette fordel til hvid, men efter springeren kom på randen, så var den hjemme!!

Jeg vil gerne ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses i det nye. Hilsen Kim"


Næste mand på tavlen var Jon, der endnu havde sin første sejr på holdet til gode, og dermed er vi kommet ind i det andet lokale, hvor Jens fortæller, og så tager vi da lige alle kampene derinde, selvom Mogensen var den sidste, vi ventede på med spænding:

"Først færdig var Jon. Jon stod godt gennem hele partiet, og sidst jeg kiggede havde modstanderen kun kongen tilbage mod Jons dronning og et par brikker mere. Det fik den forventede udgang.

Kort efter vandt Knud-Ole - efter sigende i vante kombinationsstil - jeg så  det ikke selv.

Mit eget parti var mod en lidt passivt trækkende modstander. Sådan kan man også spille, men så giver man bare modstanderen initiativ og mulighed for at skabe spillet. Det er da også en udfordring, der skal tackles korrekt, og der var situationer undervejs, hvor jeg med spændt bekymring sad og ventede på noget andet end det, han så endte med at vælge. ”Fritz” mener dog, at jeg havde styr på begivenhederne fra start til slut. Det er meget tilfredsstillende.

Slutstillingen får et diagram. Hvid opgiver - meget forståeligt 😊

Til sidst vandt Henning M. Han så heldigvis den mat i tre træk, som alle ”uglerne” også havde set. Det er underligt nok meget nemmere for dem, der ikke sidder ved brættet, at se det afgørende træk med det samme".


Tilbage i lokalet med bræt 1-4 var undertegnede 3. mand på tavlen. Jeg spillede mod vores hovedkredsformand Niels Steen Larsen, der med sort ikke kom så godt ud af en sicilianer. Jeg fik stille og roligt større og større fordel, men det var først, da Niels lagde op til en større afbytning, hvor han mistede en bonde, at jeg decideret stod til gevinst med tårn/løber mod løberpar/springer men vel at mærke +3 bønder. De bønder lykkedes det ikke at stoppe, men jeg fik da lidt hjælp til sidst, da Niels satte konge og den ene løber på linje (jeg havde et tårn..).


Henning A. fortæller selv fra 3. brættet: "Min modstander valgte at stille brikkerne op i noget, der ligner lukket siciliansk. Hvilken vi begge slap rimeligt fra frem til træk 15, hvor jeg gafler en bonde og står bedst. Efter et par træk laver min modstander et tvivlsomt offer, - men ikke uden fare. Det lykkedes mig at komme rimeligt igennem angrebet. Nemt var det ikke, - også tidskrævende.Ingen af os så min modstanders mulighed for trækgentagelse i afslutningen. Han troede, at han stod bedst, - men det gjorde han ikke. Efterfølgende satte jeg ham mat. Dr. Fritz gav kun min modstander en lille chance midt i partiet. Så jeg fik en fortjent sejr".


Sidste mand i "rum 1" var Michael, der havde alle chancer for at spille gentleman mod Virginija Meskeniene på 1. brættet, men nu var det jo ikke for sjov, og med en forventet score på 0,88 nøjedes Michael med at lade brikkerne tale, og det gjorde han aldeles udmærket.


- Sigurd

4. runde - Korsør 1 - SLS 1:   2½-5½

Laaaaang tur til Korsør! Men kedeligt var det ikke i Sigurds Hyundai i20. Først over til Kim, som med sit dårlige bentøj fik den utaknemmelige plads bag chaufføren. Da Kims ben var flettet behørigt sammen med sædet foran ("Jeg har spredt benene, så du kan være der, Sigurd" citat slut!), var det videre til Henning A, der fik krøllet sin dårlige ryg sammen på det andet bagsæde. Sidste stop var Henning M. i Stubberup, der heller ikke har et fabelagtigt bentøj, så han fik forsædet (han er jo også alderspræsident...). Da han så havde trukket sine 80-årige ben ind i bilen, var det tid for handicaphjælper Sigurd at transportere de immobile holdkammerater til Korsør.


Undervejs blev der diskuteret politik, fortalt skakanekdoter, lidt mere politik (også svensk), den tåbelige betænkningstid (gæt hvem...), gamle Nystedminder (både Kim og Henning A. har haft Mogensen som lærer i skolen og har trådt deres barnesko der), lidt mere skak og meget kortvarigt kønsidentitet, men den blev hurtigt skudt til hjørne, da ingen af os var helt opdateret på antallet af køn og argumenterne for, hvorfor det er nødvendigt med så mange...


Nå - men Korsør. Den anden halvdel af holdet var ankommet og har måske haft lignende samtaler...? Men benpladsen er vist bedre i en Citroën Berlingo! Mundbind påbudt, når man ikke sad ved brættet, og det blev overholdt af de fleste. Dagen før havde Michael meldt afbud, da Coronaen var kommet til Sundby (dog ikke Michael - endnu...!), så alle mand rykkede en plads op, og Peder var hentet ind med kort varsel. Jan var med i stedet for Jon.


Første mand færdig var Jan, der smed en hulens masse officerer i hovedet på modstanderens konge, og sådan noget kan hans majestæt sjældent holde til i længden. Næste var Knud Ole - desværre med et 0 til følge.


Og så var det undertegnedes tur til at hive et point hjem. Min modstander gik galt i en skotsk, og allerede i træk 6 var dronningerne af brættet. Inden træk 10 havde jeg vundet en bonde og derefter blev der byttet en hel del af, og vi havnede i et slutspil med en enkelt springer og 5 henholdsvis 6 bønder hver. Den kørte jeg hjem med lidt ekstra hjælp fra min modstander, der ikke gad mere, da bonde 2 kom i hus.


Peder vandt som den næste, og så stod den 3-1 i vores favør i et stykke tid.


Henning A. fik som den næste rodet sig ind i for mange forviklinger, som hans modstander desværre havde det bedste overblik over. Henning fortæller selv: "Så har jeg trukket 25 træk - og stået bedst indtil videre. I diagramstillingen skal jeg slå løberen på c8, men jeg trak Dc7. Øv-øv. Lang vej hjem fra Korsør - overvejede at sælge mine skakbrikker. Nå - man må op på hesten igen. Heldigvis vandt mange af de andre deres vanskelige stillinger."


Dernæst accepterede Mogensen en remis, som uglerne mente burde være vundet, men Mogensen viste sig at have ret. 3½-2½.


Kim kom ufrivilligt lidt i uføre på 1.-brættet, da han med intentionen om at bytte løbere endte med at miste den for en bonde. Men han stod faktisk alligevel ikke dårligt, viste det sig, og med Kims sædvanlige sans for slutspil fik han alligevel vendt skuden og vandt slutspillet i særdeles overbevisende stil.

Hans egne ord om partiet er disse: "Jeg kan ikke læse mine notater!! Afbytningsvarianten i caro-kann. Sort spillede meget defensivt og jeg kom frem i bussen og stod bedst, da jeg mistede en officer. Stod til tab, men lidt hurtigskak og en lidt "nervøs" modstander, der troede, den var hjemme, gjorde udslaget!!"


Den sidste, vi ventede på, var Jens, der selv fortæller her:

"Egentlig var jeg fint tilfreds med min præstation i Korsør. Jeg havde i min egen optik fint styr på begivenhederne, og fandt endda undervejs det ene træk, der forhindrede modstanderens overfald efter midtspillet, da han placerede en kombination. Den opfattelse holdt sig indtil min onde ånd ”Fritz” fik sagen forelagt.


Faktisk havde jeg på intet tidspunkt fordel ☹ og i 34. træk havde min modstander endda en umiddelbar gevinst, som han heldigvis ikke så. Så er man da nede på jorden igen.


Først til sidst fik jeg svindlet mig til at føre med en løber. Modstanderen havde et hav af dronningeskakker - han prøver selvfølgelig på at få remis ved evig skak - og vi når denne stilling, hvor jeg netop har trukket Ke2-e3.

Man må jo ikke sige ”skak”, så det lod jeg da være med 😊 Hvid tager nu fat i dronningen, for at give mig nok en skak. Da han skal flytte den rørte brik, er der kun et lovligt træk, De2.

Han havde længe spillet på de sidste dampe i tanken ( 30 sekunders tillæg), det er selvfølgelig forklaringen. Men ikke noget at være stolt af for nogen af os.

I diagramstillingen sætter sort i øvrigt mat i 20 træk efter det bedste hvide træk Ka3. Tjah. Bum-bum?"


Altså en endelig slutstilling på 5½-2½ til os, og det var så tæt på den forventede score, som man kunne komme. Det må siges at være godkendt!


- Sigurd

5. runde - SLS 1 - Nykøbing F. 1:   3½-4½

Som holdturneringen er skredet frem tegner alt til, at dagens kamp ville være det reelle topopgør. Det tegner nemlig til at oprykningen skal afgøres mellem Nykøbing F og os. Vi fører A-rækken komfortabelt, men det er med en kamp mere end Nykøbing, så de kan stadig indhente os. Resten er lidt mudret pga. Coronaen, der har udskudt flere kampe, og f.eks. Faxe mangler 2 kampe og kan måske overraske. På den anden side vandt vi komfortabelt over dem, sååå...


Inden kampstart havde vi fået en mail fra holdturneringslederen, der havde fået en henvendelse fra Nykøbing vedr. deres 2. bræt. Han var forsinket og sad i et tog, men ville komme indenfor 1 time efter kampstart. Det vakte kortvarigt mindelser om vores kamp mod Holbæk forrige sæson, hvor 2 spillere manglede og den ene aldrig dukkede op. Men her var der ingen form for urent trav - Nykøbing havde styr på det, og 2.-brættet dukkede op med små 3 kvarters forsinkelse. Så fik Kim tid til at kigge lidt på os andre...


Første mand på tavlen var undertegnede, der på 4.-brættet mødte Jakob Bjerregaard, som jeg husker som juniorspiller tilbage i slut-80erne og 90erne, da jeg gjorde det i skoleskak. Han spillede for først Lindeskovskolen og senere Nykøbing Katedralskole. I dag er han - ligesom os andre - blevet en del ældre, er blevet gift og har fået børn, som så åbenbart er blevet så store, at han har tid til skak igen. Sådan noget skal man ikke tænke for meget over - det sætter bare ens egen alder i relief...

Men i dagens opgør gik Jakob helt galt i en Caro-Kann, så han valgte at opgive i træk 16 efter en lille times spil. Han stod til at miste en officer og stillingen var håbløs.


Næste mand på tavlen var Jon - desværre med et 0. Det kører ikke helt for Jon i øjeblikket, og han er vist lidt "skak-deprimeret". Os i klubben ved, at han er giftig at spille mod, så det er nok et spørgsmål om at holde ud. Vi oplever alle op-og nedture i skakkens verden.


Knud Ole på 8.-brættet havde fornøjelsen af Michaels søn, Laurits, som vi jo efterhånden kender rimelig godt her i klubben. I dag kom han dog i menneskehænder, da Knud Ole vandt i sikker stil - foran med et tårn. Der var vist noget med en diagonal, Laurits ikke havde haft øje på.


På 6-brættet fumlede Mogensen noget i det. Først gik han frivilligt med kongen ind i en binding af sin springer; det kostede en bonde. Heldigvis overvurderede hans modstander sine slutspilschancer med springer mod Mogensens løber og byttede alle de tunge officerer af i forventningen om gevinst med en merbonde. Nu er det bare sådan, at en løber er mere langbenet end en springer, og er der bønder på begge fløje, er løberen som regel den stærkeste. Sådan var det også her. Så kommer vi til stillingen i diagrammet til højre. Det er Mogensen i trækket med de hvide brikker, og han har en mat i 19! Indrømmet - den har monsteret hjulpet mig med at finde - men at han ikke ser en bondeforvandling i 3 træk er meget stressende at se på som "ugle". c7 efterfulgt af Lb7 synes jeg er svær at overse. Men det gjorde Mogensen altså og så lykkedes det desværre sort at holde remis.


Og så er tiden kommet til Jens, der her fortæller fra 5.-brættet:

"I mit parti mod Flemming Larsen spillede jeg - med sort - Hollandsk åbning: 1. d4, f5, som jeg er begyndt at kigge på efter mange års pause. Det fungerede solidt, og jeg fandt kun gode eller næsten gode træk. Det endte remis, fordi Flemming gjorde det samme...


Undervejs var der dog nogle situationer, hvor jeg kunne have skærpet spillet med nogle endnu bedre træk. I de nedenstående stillinger fra partiet kan læseren jo forsøge, om evnerne rækker til at finde et bedre træk end det, jeg fandt på!


Diagram 1. Jeg er lykkedes med at hugge en bonde på d4, og nu skal jeg finde ro til at fordøje byttet. Men når hvid flytter springeren, trues bonden på d6 af tårn og løber. I det hele taget står den sorte dronning udsat.

Jeg spillede 17.  -, Le5, men min roommate ”Fritz” har en bedre ide, som jeg da også havde set i partiet. Den anden mulighed er lidt bedre. Hvad er det?Diagram 2. Lidt samme tema, krydret med hvids mulighed for at spille Da3. Jeg vælger 20. -, Dd6. Tanken er at dække ”hele lortet” fra e7 med dronningen, men igen er der en mulighed, der er lidt bedre.Diagram 3. Desserten: Sidste chance for at fastholde en lille fordel. Hvad er bedst, 24. -, Txf5, eller 24. -, gxf5?Løsninger:

Diagram 1. Der bør spilles f4. Derefter Df6 eller Db2.

Diagram 2. Det bedste træk er Df4. På Da3 svarer man med b6.

Diagram 3. Sort skal slå med bonden. Hvis der slås med tårnet, spiller hvid Txd8 og Lg4, hvorefter bonden på e5 er udækket.


Nu stod den så 3-2 i vores favør, og vi manglede de øverste 3 brætter.


Kim fortæller om sit parti:

"Jeg kan igen ikke tyde mine kragetæer!! Som i Korsør en Caro-Kann, hvor Thomas spillede hovedvarianten. (Thomas er modstanderen - som redaktøren iøvrigt også husker som juniorspiller i 80erne. Nu er han så grå i toppen ligesom os andre... - red.). Jeg fik lyst til at angribe efter et par småfejl fra hans side! Havde som sidst overset et træk!!!! Frem i bussen!!, og det gav pote. Stod til at vinde med hest + 3 bønder samt kongen med imod tårn, men jeg fik ikke valgt de rigtige træk i tidsnøden :-((((

Ser frem til en revanche imod Maribo!!


Henning A. fik tilkæmpet sig en remis, må man vist godt kalde det, når man er nede med en bonde. Men i modsætning til Mogensens parti havde HA sat sine bønder på den rigtige farve og kunne holde stand med sin springer imod løber. Hans modstander kunne ganske enkelt ikke komme igennem med hverken løber eller konge.


Nu stod og faldt det hele med Michael, der måske kunne sikre en kneben holdsejr eller en uafgjort. I slutstillingen burde Gunnar ihverfald ikke kunne vinde, da han kun havde en springer tilbage mod Michaels tårn. Problemet for Michael er som altid hans tid. Hvert eneste træk blev foretaget i de sidste sekunder, mens han ledte efter den gevinst, der ikke var der. Lige bortset fra til sidst, hvor Michael lige tøvede en brøkdel af et sekund for meget, så tiden gik i samme øjeblik, han trykkede på uret. Flere "ugler" mente, stillingen var remis, da Gunnar jo ikke kan vinde med en springer alene, og den opfattelse havde Michael desværre også. Men pga. Michaels tårn kan der faktisk konstrueres en mat, som Michael ved dårligst muligt spil kunne have gået i, og på den baggrund vandt Gunnar.


Det gik ikke helt vores vej denne gang. De 4½-3½ burde nok have været i vores favør, men sådan er det jo i skak. Det er mennesker, der sidder og spiller, og næste gang er det os andre, der overser et eller andet.


- Sigurd

6. runde - Maribo 2 - SLS 1:   3½-4½

Sæsonens sidste runde for vores vedkommende. Da vi som måske bekendt er ulige antal hold i A-rækken, skiftes holdene til at sidde over, og SLS skal så sidde over i sidste runde. Derfor var turen til Maribo og kampen mod byens 2.-hold vores sidste optræden i denne sæson.

I onsdags var Michael og undertegnede i Maribo og spille hurtigskak, og dagen efter fik vi så en mail om en corona-smittet Maribospiller. Jeg var ret ubekymret, da jeg selv lige har haft corona og derfor anser mig for at være ret immun. Michael derimod måtte ned og var derfor ikke med til dagens holdkamp. Smart taktik fra Maribos side iøvrigt...🤔😂


Da vi havde sat os ved brætterne tog jeg et vue over lokalet og tænkte optimistisk ud fra en vurdering af de enkeltes chancer, at det godt kunne blive noget i retning af 6-7 point til os. Umiddelbart var jeg kun bekymret for Henning M, da han var den eneste, der var underratet, og så Jon, der er i lidt skakkrise p.t. Et sådant resultat ville også sikre os en urokkelig 1. plads i rækken.


Men det er jo aktiviteten på de enkelte brætter, der i sidste ende afgør scorefordelingen, så lad os forlade undertegnedes fantasiverden og springe tilbage til den virkelige af slagsen... Maribofolkene bed godt fra sig, så der var ingen hurtige afgørelser. Knud Ole var første mand på tavlen, så det tegnede jo lovende. Men derefter kom der 2 remiser på de 2 øverste brætter, og det var nok lidt i underkanten, og jeg begyndte at få dårlige fornemmelser. De blev ikke bedre, da Jens lidt overraskende tabte til Matthias Rasmussen, og der dermed var udlignet til 2-2.


En remis til Jan mod vores tidligere klubkammerat Finn Fjeldhøj hjalp ikke så meget, men så kom Jon heldigvis på tavlen med et helt point, og så lå afgørelsen i Mogensens og mine hænder. Jeg havde hele partiet været foran - først på udvikling senere materialemæssigt - så jeg var ikke så nervøs, men det så ikke så godt ud hos Mogensen, der godt nok havde en officer mere, men der var betalt dyrt for den i bønder. Min mangel på nervøsitet viste sig at være velbegrundet, men Finn Kristiansen skal dog ikke undervurderes, og han spillede på sin chance, men til sidst var 3 bønder mod en springer lidt i overkanten, og jeg fik det sidste bræt til mit stakit, som jeg er ret tilfreds med. 6/6 i en holdturnering tillader jeg mig at være lidt stolt af.


Sejren var dermed i hus - spørgsmålet var bare, om Mogensen kunne gøre den større. Desværre blev han ramt af et akut tilfælde af skakblindhed og/eller træthed, da han overså muligheden for at vinde 2 bønder pga. en trussel om at sætte mat i bunden. I stedet lavede han et forsvarstræk, og hans modstander fik lavet ravage med sin dronning og endte med at vinde.


Objektivt set var den knebne sejr vel i orden ift. den forventede score på 4,94. Subjektivt set var det nok en lille smule skuffende. Nu må vi så læne os tilbage og se, hvor mange point Nyk. F. får i sidste runde med Skovbo d. 15/3. Vores håb er max 5½. På den måde beholder vi oprykningspladsen til Mesterrækken.

Henning Mogensen kæmper for at gøre sejren lidt større, mens der interesseret følges med af spillere fra begge sider.


- Sigurd

Efteranalyse af mit parti mod Finn Kristiansen eller "Sådan kom jeg ned på jorden igen!"


3 dage efter holdkampen smed jeg så mit parti gennem hjemmedatamaten i forventning om, at jeg måske ikke havde spillet de bedste træk hver gang, men at jeg var så meget foran positionelt og materialemæssigt, at det ikke betød det store. Blev man da lige væltet ned af sin hjemmegjorte piedestal ikke én men hele to gange?!🤕


Jo bevares - jeg var stort foran, men måske skulle jeg lige have givet de enkelte træk i slutspillet et ekstra tjek. I hele 2 situationer kunne Finn have fået remis, hvis han var hjemmedatamaten. Men det var Finn heldigvis ikke, og det er jeg da temmelig glad for. Men læseren skal da ikke snydes for de nærmere detaljer i undertegnedes bratte opvågning:


I stillingen til venstre mener jeg, at der er styr på det. Jeg har lige få træk forinden ofret min c-bonde for at få de to friløbere på dronningefløjen, og det er såmænd helt i orden, men det er mit næste træk derimod ikke! Jeg vakler mellem Kc2 eller Kd2. Det ene træk giver gevinst med +9 - det andet remis med 0,00. Prøv selv at finde løsningen - klik på brættet for at få den serveret.


I stillingen til højre (14 træk senere) er jeg overbevist om, at den hellige grav er velforvaret. Jeg skal bare have kongen med frem for at hjælpe. Selvfølgelig ikke til et sted, hvor Finn kan give en skak og hugge f-bonden, så e3 er udelukket. Så er der 2 muligheder tilbage (hvis man altså vil fremad...). Kd3 eller Kf3. Denne gang er der KÆMPE forskel på de to træk. Det ene giver +26 , mens det andet giver +0,30. Denne opgave er nok den nemmeste, for der skal kun tænkes 2 træk frem, hvilket jeg altså ikke gjorde... Igen - tryk på brættet for løsning.


I begge stillinger valgte jeg altså remistrækket og blev kun reddet af, at Finn ikke så den korrekte fortsættelse, og så var chancen forpasset.


Hvad kan man så lære af dette? Nogenlunde det samme som de 117 andre gange jeg (og sikkert mange af læserne) har været lidt for kæphøje og skødesløse. Et parti er IKKE vundet, før pointet er skrevet på tavlen! Selv sikre gevinststillinger rummer spinkle muligheder for modstanderen, og de skal også opdages!


- Sigurd - jeres p.t. lidt mere ydmyge redaktør😇

7. runde


Sidste runde i A-rækken var uden deltagelse af vores 1.-hold, da det var vores tur til at sidde over. Som beskrevet tidligere skulle Nykøbing helst begrænse deres evt. sejr til max 5½ point. Den målsætning var Nykøbing F. bare ikke med på. De vandt så sikkert som 6-2. Det betød, at Nykøbing og SLS begge fik 31½ point, men da Nyk. havde 11 matchpoint mod vores 10, fik Nykøbing altså erobret 1. pladsen med et mulehår. Øv!


Et lyspunkt var dog, at undertegnede var den eneste i hele 2. HKs holdturnering, der scorede 100% i holdturneringen - 6/6. Det er jeg ikke utilfreds med!


-Sigurd

LINKS

HOLDOPSTILLING

Vores grundopstilling er som nedenfor. De fleste gange vil der nok være afvigelser pga. afbud, sygdom o.lign.


1. Michael Nielsen

2. Kim Nielsen

3. Henning Andersen

4. Sigurd Marthendal

5. Jens Petersen

6. Henning Mogensen

7. Jon Kristmundsson

8. Knud Ole Olsen

HOLDLEDER

Henning Andersen

Email: hea138@mail.tele.dk

Mobil: 61121097

TOPSCORERLISTE

Sigurd Marthendal 6/6 !

Kim Nielsen 4½/6

Jens P. Petersen 4/6

Knud Ole Olsen 4/6

Henning Andersen 3½/6

Henning Mogensen 3/6

Michael V. Nielsen 2/4

Jon Kristmundsson 2/4

Jan Andersen 1½/2

Peder Skotte 1/1

ARKIV